ชั่วโมงเศรษฐกิจพอเพียง

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น ม 3 เมื่อวานนี้เราเรียนสาระเพิ่มเติม เศรษฐกิจพอเพียง โดยการให้ศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซต์แล้วตอบคำถาม 5 ข้อ  จากนั้นครูได้ฝึกให้นักเรียนส่งคำตอบลงในบล้อคของครูลัฐิกา  ครูได้ตรวจคำตอบและให้ข้อแนะนำในการตอบคำถามไปแล้วทุกคน  ซึ่งพบว่านักเรียนส่วนมากไม่ชอบเขียนขยายความจะเขียนตอบสั้น ๆ จึงทำให้คนอ่านไม่เข้าใจกระจ่างชัดเจน  การอ้างอิงเว็บไซต์ที่นักเรียนค้นคว้ามาสำคัญค่ะ  อ้างอิงให้ถูกต้องทุกตัวอักษรเพราะครูลองลิงค์ไปแล้วบางเว็บไม่ใช่นะคะ  สัปดาห์หน้าวันศุกร์ชั่วโมงที่ 4  ให้นักเรียนเตรียมศึกษาจากเว็บ  คลังปัญญาไทย http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วตอบคำถามส่งครูใหม่ดังนี้ค่ะ
                              1. วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร
                              2.ความพอประมาณ หมายถึง อะไร จงยกตัวอย่างความพอประมาณในการทำอาชีพขายข้าวพันผักในชุมชน
                              3.ความมีเหตุผล หมายถึงอะไร  จงยกตัวอย่างความมีเหตุผลในการทำอาชีพการทำขนมจีนในชุมชน
                              4.การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึงอะไร  การทำอาชีพขายข้าวพันผักและการทำขนมจีนในชุมชน ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในตัวได้อย่างไร
                              5. การที่นักเรียนทำน้ำยาล้างจานสมุนไพรมะกรูดใช้ในโรงเรียนและใช้ที่บ้าน เป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้หรือไม่ จงอธิบายให้เข้าใจ

Advertisements

13 thoughts on “ชั่วโมงเศรษฐกิจพอเพียง

 1. 1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  2. ความพอประมาณหมายถึง ความรู้จักพอดี พอเหมาะพอควร ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป เช่น นักเรียนทำน้ำยาล้างจานมะกรูด มีความพอประมาณในด้านทรัพยากร มะกรูดมีในชุมชนเหมาะสมที่จะนำมาทำน้ำยาล้างจายน
  3. ความมีเหตุผล เป็นความสมเหตุสมผลเช่น การทำน้ำยาล้างจานมะกรูดใช้เองเป็นการประหยัดรายจ่ายและเมื่อนำไปจำหน่ายก้เป็นการเพิ่มรายได้
  4. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเป็นการสร้างความยั่งยืนในด้านความรู้และคุณธรรม เมื่อมีความรู้ในการทำน้ำยาล้างจานความรู้ก็จะติดตัวไปตลอดสามารถนำไปใช้จริงในอนาคตได้เมื่อเหลือใช้ก้รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น เป็นต้น
  5. ดังนั้น การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพรของนักเรียนจึงเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างรอบคอบ

 2. 2.ความพอประมาณ หมายถึง อะไร จงยกตัวอย่างความพอประมาณในการทำอาชีพขายข้าวพันผักในชุมชน
  ตอบ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เช่นการผลติ และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
  แหล่งที่มา
  http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/

 3. 2.ความพอประมาณ หมายถึง อะไร จงยกตัวอย่างความพอประมาณในการทำอาชีพขายข้าวพันผักในชุมชน
  ตอบ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น
  เแหล่งอ้างอิงhttp://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/

 4. 1. วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร
  ตอบ เราไม่รู้ว่าเราจะนำปรัชญาเศรษฐกิจนี้ไปใช้ในแนวไหน ใช้ทำอะไร และใช้ทำอย่างไร แหล่งที่มา http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/

 5. 1. วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร
  ตอบ การที่เราไม่รู้ว่าจะนำปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงนี้ไปใช้ทำในทางไหนหรือการที่เรารู้แล้วแต่ไม่ยอมขนขวาย
  แหล่งที่มา
  http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/

 6. 2.ความพอประมาณ หมายถึง อะไร จงยกตัวอย่างความพอประมาณในการทำอาชีพขายข้าวพันผักในชุมชน
  ตอบ เป็นความพอดีที่ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป
  โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
  เช่นการบริโภคที่อูย่ในระดับความพอประมาณ
  แหล่งอ้างอิง http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/

 7. 5. การที่นักเรียนทำน้ำยาล้างจานสมุนไพรมะกรูดใช้ในโรงเรียนและใช้ที่บ้าน เป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้หรือไม่ จงอธิบายให้เข้าใจ
  ตอบ ใช่ เพราะรายจ่ายลดลงมีสุขภาพดีขึ้นและถ้าเหลือก็นำไปขาย
  แหล่งอ้างอิงhttp://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/

 8. 1. วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร
  ตอบ ความไม่รู้จะนำปรัชญานี้ไปใช่อย่างไรจึงกลายเป็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงตกเป็นเครื่องมือของคนบ้างกลุ่ม

 9. 1. วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร
  ตอบ การไม่รู้ว่าปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงนำไปปฎิบัติอย่างไรและไม่รู้ว่าแนวทางในการปฎิบัติเป็นเช่นไร
  จึงทำให้เราใช้คำว่า”เศษฐกิจพอเพียง”ในทางที่ผิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s