ภาษาไทย ม.1 วันที่ 24 พค.53

 

       ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 สัปดาห์แรกเราได้ทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านการอ่านกันไปแล้ว ครูขอสรุประดับผลการอ่านพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขของแต่ละคนดังนี้  คลิกดูผลการประเมินที่  test 1  แล้วกลับไปฝึกอ่านใหม่ตามปัญหาของแต่ละคนและครูขอกำหนดเวลาพัฒนาการอ่านดังนี้ 
             1.  คนที่อยู่ในระดับปรับปรุง (4 คน) ให้ไปอ่านกับครูทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะอ่านได้ 
             2. คนที่อยู่ระดับพอใช้(14 คน)และระดับดี (8 คน) ให้แก้ไขข้อบกพร่องของตนเองแล้วหาเวลามาอ่านกับครูเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น โดยต้องอ่านครั้งที่ 2  ให้หมดภายในวันที่  4 มิถุนายน 2553 ค่ะ
                                             ครูลัฐิกา
                  

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s