ครูไทยยุคไอที

ครูไทยยุคไอที
ครูยุคใหม่  ไอที  มีพร้อมสรรพ
รู้เรื่องรับ   ข่าวสาร   ทันสมัย
มีถูกต้อง  ไขว้เขว  ปนเปไป
ต้องเลือกใช้  ให้เหมาะ  เพราะเป็นครู
        คมของดาบ   ไอที   ชี้ที่เด็ก
เขายัง
เล็ก   เลือกไม่เป็น   เน้นเลิศหรู
สื่อเว็บไซต์  มีให้   ได้เลือกดู
ขอเพียงครู  หมั่นกรอง   ไม่หมองมัว
             
 24 กรกฎาคม 2553

6 thoughts on “ครูไทยยุคไอที

 1. ยามเจ็บป่วยมีแม่คอยดูแล
  ยามพ่ายแพ้มีแม่คอยปลอบใจ
  ยามเดือดร้อนมีแม่ผ่อนผันให้
  ยามทุกข์ใจมีแม่คอยปรึกษา
  ยามลำบากมีแม่เป็นที่พึ่ง
  ยามคิดถึงมีแม่คอยห่วงหา
  ยามท้อถอยเปรียบแม่คือพารา
  ยามอ่อนล้าแม่นั้นคอยห่วงใย

  • คำสุดท้ายของวรรคที่ 2 ถ้าเป็นเสียงจัตวาจะเพราะมากค่ะ เปรียบแม่เป็นพารา ลองเปลี่ยนคำเปรียบเทียบใหม่ดูซิ มีคำให้เลือกใช้ตั้งหลายคำ ที่มีความหมายดีกว่า พารา เช่น พระคุณแม่ยิ่งกว่าผืนพสุธา เป็นต้น

 2. 1.ทำไมจึงต้องมีวันภาษาไทย
  ตอบ นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”
  2. ปัจจุบันภาษาไทยมักมีการใช้ผิดเพี้ยนไปมากเพราะเหตุใด นักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
  ตอบ เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการอ่าน การพูดและการเขียน เพราะวัยรุ่นชอบใช้ภาษาแปลกๆ เรียกว่าภาษาแสลง ทำให้ต้องแปลหลายรอบ ภาษาไทยมีให้เลือกใช้มากมาย ถ้าไม่จำเป็นก้ไม่ต้องเพิ่มคำให้มากไปอีก

  • คำตอบของนารีรัตน์ ข้อ 1 ไม่ชัดเลย ไป copy มาจากต้นฉบับ ไม่ใช่สำนวนของเราเอง หนูต้องอ่านแล้วตอบด้วยภาษาที่เรียบเรียงขึ้นเองค่ะ อย่าลอก…จำไว้นะ…อย่าลอก

 3. 1. ทำไมจึงต้องมีวันภาษาไทย
  ตอบ เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี
  2. ปัจจุบันภาษาไทยมักมีการใช้ผิดเพี้ยนไปมากเพราะเหตุใด นักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ตอบ เราต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเช่น การอ่าน การพูด การเขียน การใช้หลักภาษา เพราะถ้าใช้ผิดจะทำให้ความหมายผิดไปด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s