29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

        

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า

“เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”
ที่มา  วิกิพิเดีย  สารานุกรมเสรี  http://www.http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Cquote2.svg

               วันที่ 29 กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินักเรียนอยากทราบความเป็นมา คลิกศึกษา ซึ่งครูลิงค์มาจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีค่ะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญ  วัตถุประสงค์และกิจกรรมในวันนี้ค่ะ หรือจะคลิกไปที่เว็บนี้ก็ได้ชื่อเว็บคลังปัญญาไทย  นักเรียนจะได้ทราบถึงกำเนิดภาษาไทย ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ  เมื่อศึกษาแล้วทำกิจกรรมส่งดังนี้ค่ะ
                1. ทำไมจึงต้องมีวันภาษาไทย
                2. ปัจจุบันภาษาไทยมักมีการใช้ผิดเพี้ยนไปมากเพราะเหตุใด  นักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

Advertisements

13 thoughts on “29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

 1. 1. ทำไมจึงต้องมีวันภาษาไทย
  ตอบ เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย”
  2. ปัจจุบันภาษาไทยมักมีการใช้ผิดเพี้ยนไปมากเพราะเหตุใด นักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
  ตอบ เพราะคนไทยมักใช้คำที่ผิด เช่น การพูดถ้าเราใช้ผิดก็จะทำให้ภาษาไทยเสื่อมเสีย ฉันคิดว่าควรที่จะรณรง และช่วยสอนคนที่อ่านหนังสือไม่คล้อง

 2. 1.ทำไมจึงต้องมีวันภาษาไทย
  ตอบ.ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อที่จะไปเป็นประธานในวันภาษาไทยของเรา เมื่อวันที่29 กรกฎาคม พ.ศ2505

 3. 1. ทำไมจึงต้องมีวันภาษาไทย
  ตอบ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

  2ปัจจุบันภาษาไทยมักมีการใช้ผิดเพี้ยนไปมากเพราะเหตุใด นักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
  ตอบ หากเราใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง มรดกของชาติก็คงจะต้องเสื่อมสูญไป เราควรภูมิใจในภาษาไทยของเรา

 4. 1. ทำไมจึงต้องมีวันภาษาไทย
  ตอบ ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ และเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญถึงภาษาไทยซึ่งเป็นหน่วยงานต่างๆได้ร่วมเผยแผ่ความสำคัญ

  2ปัจจุบันภาษาไทยมักมีการใช้ผิดเพี้ยนไปมากเพราะเหตุใด นักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
  ตอบ ร่วมกันรณรงค์แต่ถ้าเป็นในโรงเรียนก็ควรทำรายงานคำที่มักเขียนผิดส่งเพื่อเป็นการรักษาภาษาไทย

  • น้องครีมตอบคำถามได้ชัดเจนดีค่ะ คำตอบข้อ 2 ลองทำแล้วหรือยังล่ะ ถ้าทำไว้อ่านบ่อยๆ อีกหน่อยก็จะอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องยิ่งขึ้นค่ะ

 5. 1. ทำไมจึงต้องมีวันภาษาไทย
  เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  2. ปัจจุบันภาษาไทยมักมีการใช้ผิดเพี้ยนไปมากเพราะเหตุใด นักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการช่วยกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

  เพราะวัยรุ่นยุคนี้ใช้ภาษาที่ผิดเพี้ยนและสร้างคำไหม่ๆขึ้นมาอีกและคนส่วนใหญ่มักออกเสียง ร ไม่ชัดและที่สำคัญที่สุดคือคนไทยอ่านหนังสือไม่คล้องจึงทำให้ภาษาผิดเพี้ยน ฉันคิดว่าควรที่จะแนะนำวัยรุ่นว่าภาษาไทยควรใช้อย่างไร และ ออกเสียงอย่างไร จึงจะถูกหลักภาษาไทย

  • เป็นคำตอบที่มีเหตุผลดีทีเดียวค่ะ อ่านมากก็จะทำให้รู้จักเรียบเรียงภาษาได้ดีขึ้น วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ครูดีใจที่นักเรียนได้ใช้ภาษาในการเขียนตอบคำถามตามคำแนะนำของครูแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s