ภาษาไทย ม.2

                              ที่มาของภาพ http://www.pgcamp.rbru.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=63

การโต้วาที
           1. ให้นักเรียนศึกษาหลักการโต้วาทีจากเว็บ  http://khrunamwan.blogspot.com/2008/08/blog-post.html
http://www.oknation.net/blog/singhaearth/2009/09/05/entry-1
           2. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการโต้วาทีจากเว็บ
http://www.pgcamp.rbru.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=63
           3. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คน เพื่อฝึกการโต้วาที ในญัตติดังนี้

                       ญัตติที่ 1 บ้านนอกดีกว่าในกรุง
                       ญัตติที่ 2 เพลงลูกทุ่งให้คุณค่ามากกว่าเพลงสตริง
                       ญัตติที่ 3 อ่านหนังสือหรือจะสู้ดูอินเทอร์เน็ต
                       ญัตติที่ 4 เกิดเป็นชายสบายกว่าหญิง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s