แบบฝึกความสัมพันธ์

DSC07327

บัตรข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระ   การอ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้  ท.1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด   9. ตีความและประเมินค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย

ระดับพฤติกรรมที่วัด
(  )  รู้-จำ         (  ) เข้าใจ            (  ) นำไปใช้        (  ) วิเคราะห์      (  )  สังเคราะห์   ( √ ) ประเมินค่า

ระดับความยาก

(  )  ง่ายมาก      (  ) ง่าย             (  √ )  ปานกลาง    (  )  ยาก            (  )  ยากมาก

ข้อสอบ/ตัวเลือก

อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้อกับบทประพันธ์ที่กำหนดจากหมวด ก   ข   ค  และ  ง  ให้ถูกต้อง ทั้ง 4 หมวด (หมวดละ 1 คะแนน)

อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่เกี่ยวข้อกับบทประพันธ์ที่กำหนดจากหมวด ก   ข   ค  และ  ง  ให้ถูกต้อง ทั้ง 4 หมวด (หมวดละ 1 คะแนน)

เพื่อนกิน   สิ้นทรัพย์แล้ว                 แหนงหนี

หาง่าย   หลายหมื่นมี                       มากได้

เพื่อนตาย  ถ่ายแทนชี-                  วาอาตม์

หายาก   ฝากผีไข้                           ยากแท้จักหา

1. โคลงกระทู้

2. โคลงสี่สุภาพ

3. กลอนสุภาพ

4. กลอนดอกสร้อย

1. บังคับครุ-ลหุ

2. บังคับเอก-โท

3. บังคับวรรณยุกต์

4. บังคับสัมผัสนอก

1. คำแนะนำ

2. คำอธิบาย

3. คำชี้แจง

4. คำสั่งสอน

1. การทำมาหากิน

2. การหาคู่ชีวิต

3. การคบเพื่อน

4. การเจ็บป่วย

เฉลย   1   2    4   3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s